Styrelsen 2023

Styrelsen för Kalmar GMF 2023

Ordförande: Tommy Rosqvist

Viceordförande: Yvonne Stigsdotter Johnsson

Kassör: Inger Johansson

Sekreterare: Tina Olsson

Suppleanter: Elisabeth Sjölander och Kerstin Bernestrå de Vries