Styrelsen 2024

Styrelsen för Kalmar GMF 2024

Ordförande: Tommy Rosqvist

Viceordförande: Inge Hjalmarsson

Kassör: Felicitas Nowak

Sekreterare: Tina Olsson

Ledamot: Yvonne Johnson

Suppleant: Kerstin Bernestrå de Vries