Styrelsen 2021

Styrelsen för Kalmar GMF 2021

Ordförande: Tommy Rosqvist

Viceordförande: Yvonne Stigsdotter Johnson

Kassör: Inger Johansson

Sekreterare: Lillemor Setting

Ledamöter: Mikael Daxberg, Matti Jalonen och Jan-Olof Jenssen

Suppleanter: Elisabeth Sjölander, Kerstin Bernestrå de Vries