Styrelsen 2022

Styrelsen för Kalmar GMF 2022

Ordförande: Tommy Rosqvist

Viceordförande: Jennie Vallin

Kassör: Inger Johansson

Sekreterare: Mikael Daxberg

Ledamöter: Yvonne Stigsdotter Johnsson, Kerstin Bernestrå de Vries

Suppleanter: Elisabeth Sjölander