Medlemsmöten 2020

Medlemsmöte 2020

Hej!

Nu är det åter dags för en medlemskväll på Tic-huset i Kalmar 21/1 kl.18.30. Denna kväll är Ingrid Gutemyr inbjuden informatör. Ingrid är kassör i vårt riksförbund för gode män och förvaltare (RGMF).

Riksförbundets främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMF:s Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar (gode män/förvaltare).

Riksförbundet är också en remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för gode män och förvaltare, vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi alla uppfattar är i stort behov av uppdatering.

Så kom och lyssna på Ingrid och ta möjligheten i akt att skicka med henne tankar och idéer som riksförbundet skulle kunna arbeta vidare med!

Anmäl ditt deltagande helst senast 19/1 via mejl eller föreningens mobil. Anmälan är till både för att styrelsen ska veta hur mycket fika som ska bjudas på, men även för det viktigaste – att få veta hur många som kommer!

Tänk på att anmäla ev allergier.

Varmt Välkomna!

Hälsningar Styrelsen