Medlemsmöten 2024

Planerade möten 2024

Upptaktsträff måndagen den 22/4 kl. 18.00 TIC-huset i Kalmar. Kom och mingla med oss utbyt erfarenheter med andra medlemmar.

Planerade möten 2023

Digital upptaktsträff torsdagen den 27 april kl. 18.30 via Meet.

Planerade möten 2022

Medlemsmöte tisdagen den 4/10 kl. 19.00 – Kjell Wikström informerar om skuldsanering.

Medlemsmöte tisdagen den 8/11 på TIC-huset kl. 19.00.

Information från biståndshandläggare om LSS-lagstiftningen och kriterier för att ha rätt till insats.

Det är två biståndshandläggare; Annica Appelberg Fredriksson och Johanna Gustafsson Björnlund som håller i informationsmötet.

Medlemsmöte 25/8 kl. 19.00 i TIC-huset  – Socialförvaltningen informerar om Godmans ansvar när huvudmannen avlider och vad kommunen kan hjälpa till med.

Årsmöte – tisdagen den 3/5 kl. 19.00 digitalt via Meet. Anmälan på –  info@gmfkalmar.se 

Den nya styrelsen har planer på att ha ett medlemsmöte den 25/8 kl. 19.00 på TIC-huset där representanter från Socialförvaltningen i Kalmar kommer att medverka.

Räknekväll 15/2 kl. 19.00 på TIC-huset. Behöver ni hjälp med er redovisning kom och ställ era frågor.

Tisdagen den 11/1 kl. 18.00 Informationsmöte – på TIC-huset Överförmyndarverksamheten deltar, via Meet.

Medlemsmöte 2021

Planerade aktiviteter 2021

Medlemsmöte – Julmys – Vi träffas på TIC-huset torsdagen den 2/12 kl. 19.00 Vi bjuder på kaffe, lussekatter och pepparkakor. Information och samtal om tiden under pandemin.  Anmälan på –  info@gmfkalmar.se 

Vårt första medlemsmöte på TIC-huset besöktes av ett tiotal medlemmar. Vi hade information om föreningens kommande aktiviteter och de medverkande i styrelsen presenterade sig för medlemmarna.  Flera av deltagarna hade frågor om årsredovisningen. Vi hade många olika frågor och meningsutbyte som var mycket givande. Tack till alla som deltog och gjorde det en en trevlig stund på TIC-huset.