GMF i Södra Kalmar Län

GODE MAN OCH FÖRVALTARE – För den enskildes rätt i samhället

GODE MAN OCH FÖRVALTARE

En förening för alla godemän
och förvaltare i södra Kalmar län
och Öland.
Föreningen bildades 2009.

Föreningens syfte är att öka
kunskapen via möten
och att anordna föredrag,
informations-
och diskussionsträffar.

Som medlem i Kalmar GMF ingår en olycksfallsförsäkring
och du kan själv teckna en frivillig ansvarsförsäkring via din lokala förening.