Länktips

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/

Ansöka om ersättning

Följande tjänster finns på Mina sidor:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Ansökan om sjukersättning
  • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
  • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Efter att en ansökan är inskickad ser du inte ärendet i Mina sidor, utan det visas bara för din huvudman om hen loggar in på Mina sidor med sitt personnummer och sitt bank-id.

För övriga ärenden hittar du blanketter i pdf-format att fylla i på datorn, skriva ut och skicka in till oss på den adress som står på blanketten.

Beställa underlag inför årsredovisningen

När du ska redovisa till Överförmyndarnämnden beställer du enkelt underlag från oss via Mina sidor. Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som vi gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt vi dragit. Sammanställningen skickar vi till den postadress vi har registrerad för dig som ställföreträdare.

Tjänsten är tillgänglig från januari 2022.

Om du inte har möjlighet att logga in är du välkommen att ringa oss på 0771 – 524 524. Fråga efter ”summerade verkställda betalningar”.

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Tillbaka till nyhetsarkivet

Kronofogden

https://www.kronofogden.se/

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

https://rgmf.se/

Överförmyndarverksamheten i Kalmar

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/ekonomi-socialbidrag/god-man-forvaltare-formyndare/om-overformyndarverksamheten.html 

www.kalmar.se/ofv

Överförmyndarnämnden i Kalmar

https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/overformyndarnamnden.html