Historik

Höstens aktiviteter går mot sitt slut.

Nästa evenemang är Frivilligdagen den 5/12.

Vidare information kommer med tid och plats.

Medlemsmötet den 23/10 där Hanna Löfgren från Överförmyndarverksamhet-en och Annette Lingmerth ordförande i Överförmyndarnämnden svarade på frågor som rörde god man och förvaltare var mycket uppskattat. Ett 25-tal medlemmar medverkade.

Årsmöte den 15/3 Tic-huset kl. 18.30
25/4 18.30 TIC-huset – Föreläsning om Neuropsykiatriska diagnoser och demenssjukdomar. Vård- och omsorgslärare Tommy Rosqvist förklarar begrepp och diagnoser och ger tips hur man kan bemöta personer med dessa funktionsvariationer.

OBS! ändrad lokal den 25/4 – Föreläsningen ska var på andra våningen på TIC-huset ingång från gaveln!

Vi vill påminna om att det är dags att ansöka om pengar till era huvudmän från Kalmar kommuns donationsstiftelser. Ansökan ska vara inne senast den 30/9. Information finns på kommunens hemsida.

Vårdföretaget Humana som övertagit assistenttjänster från Kalmar Kommun, informerar om sina tjänster och arbetssätt.

Tisdagen den 6/11 kl. 18.30 – Denna föreläsning blev inställ pga för få deltagare.

Nu drar vi igång efter sommaruppehållet.

Tisdag 5 september kl 18,30 är det dags för höstens första medlemsmöte på Tic huset i Kalmar.
Vi får besök av Kjell Wikström Kalmar kommun som pratar om ”skuldsanering”
Välkomna !

Onsdag 4 oktober kl 18,30 kommer LSS handläggare från Kalmar Kommun och talar bl.a. om bedömning av olika Lss insatser tex personlig assistans.
Tic- huset Kalmar
Välkomna!

Måndag 6 november kl 18,30 kommer Lisbeth Glindarv från Försäkringskassan till vårt medlemsmöte för att informera om bedömning av assistansersättning samt om andra förmåner som kan vara aktuella t ex handikappersättning .
Tic-huset Kalmar
Välkomna !


Hej!

Nu börjar sommaren närma sig och vi i styrelsen vill passa på att ge er information inför
hösten innan sommarsolen börjar lysa på oss!

Datum för höstens medlemsmöten är planerade och i vanlig ordning är mötena i TIC-Huset, Trädgårdsgatan 20, och vi välkomnar både gamla och nya medlemmar!

Styrelsen arbetar med att boka in gäster till dessa möten och återkommer när vi fått bekräftat av tilltänkta gäster.

Tisdag 5/9 kl. 18.30
Onsdag 4/10 kl. 18.30
Måndag 6/11 kl. 18.30

Tisdag 5/12 – ”Frivilligdagen” och det tänkte vi i styrelsen uppmärksamma på något trevligt sätt! Så boka in denna dag i era kalendrar! Mer information kommer framöver

Styrelsen vill även passa på att ge er datum som är planerade för styrelsemöten. Det kan ju vara så att ni har något som skall behandlas på ett styrelsemöte och då kan ni mejla det till föreningens mejl alt ringa föreningens mobil.

Styrelsemöten 29/8, 26/9, 4/10, 6/11, 28/11 samt 7/12

Vi vill även passa på att önska er en trevlig sommar!
Hälsningar Styrelsen

Medlemsmöten 2018

  • Medlemsmöte 2018

    12 december, 2017 av admin

    25/1 18.30 TIC-huset Överförmyndarnämnden informerar om årsredovisning
    15/3 18.30 TIC-huset Årsmöte
    25/4 18.30 TIC-huset – Föreläsning om Neuropsykiatriska diagnoser och demenssjukdomar. Vård- och omsorgslärare Tommy Rosqvist förklarar begrepp och diagnoser och ger tips hur man kan bemöta personer med dessa funktionsvariationer.

4/9 kl. 18.30 på TIC-huset föreläsning om psykiska sjukdomar, schizofreni, bipolär sjukdom och vad vårdintyg innebär.

3/10  kl. 18.30 i TIC-huset Kalmar Kommun informerar om olika larm och kameraövervakning för omsorgstagare. Föreläsningen blev inställd på grund av för få anmälningar.

6/11  kl. 18.30 i TIC-huset Vårdföretaget Humana som övertagit assistenttjänster från Kalmar Kommun, informerar om sina tjänster och arbetssätt. Denna föreläsning blev inställd på grund av för få anmälningar.

5/12  Frivilligdagen – Kom och träffa oss och andra föreningar på MAXI vid entrén efter kassorna kl. 13-18. Vi informerar hur det är att arbeta som Godman och Förvaltare och hur viktigt det är att hjälpa människor i behov av stöd.

Styrelsemöten 2018

2018
9/1
13/2
15/3

27/3 16.00 TIC-huset plan 2 (ingång på gaveln)

25/4 16.30 TIC-huset

16/5  kl. 15.30 TIC-huset andra våningen

8/8 kl. 10.00 i Överförmyndarens lokal

4/9 kl. 16.30 TIC-huset

3/10 kl. 16.30 TIC-huset

23/10 kl. 16.00 TIC-huset

6/11 kl. 16.30 TIC-huset

2020

Nu är det åter dags för en medlemskväll på Tic-huset i Kalmar 21/1 kl.18.30. Denna kväll är Ingrid Gutemyr inbjuden informatör. Ingrid är kassör i vårt riksförbund för gode män och förvaltare (RGMF).

Riksförbundets främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMF:s Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar (gode män/förvaltare).

Riksförbundet är också en remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för gode män och förvaltare, vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi alla uppfattar är i stort behov av uppdatering.

Så kom och lyssna på Ingrid och ta möjligheten i akt att skicka med henne tankar och idéer som riksförbundet skulle kunna arbeta vidare med!

Anmäl ditt deltagande helst senast 19/1 via mejl eller föreningens mobil. Anmälan är till både för att styrelsen ska veta hur mycket fika som ska bjudas på, men även för det viktigaste – att få veta hur många som kommer!

Tänk på att anmäla ev allergier.

Varmt Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 19/3 kl. 1830 på TIC-huset.

2019

15/1 Styrelsemöte TIC-huset , Valberedningen inbjuden

4/2 Styrelsemöte, TIC-huset, årsmöteshandlingarna klara för underskrift

12/3 Års-möte TIC-huset

16/4 Styrelsemöte TIC-huset kl. 16.00

21/5 Styrelsemöte TIC-huset kl. 16.30 – Planeringsmöte

19/8 Styrelsemöte – Upptakt inför hösten TIC-huset 16.30-18.30

24/9 Styrelsemöte TIC-huset 16.30

23/10 Styrelsemöte TIC-huset 16.30

5/12 Frivilligdagen – tid och plats meddelas senare