Om GMF

Om God Man eller Förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden,
behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person, kan en god man idag förordnas
av tingsrätten.  Ett godmanskap består i de flesta fall av tre delar:

Att bevaka sin rätt innebär att hjälpa till med
myndighetskontakter, ansöka om de
bidrag personen har rätt till.

Att förvalta egendom innebär att hjälpa
personen med ekonomi,
lägga upp ett system som fungerar så att räkningar
blir betalda och att det blir något över att leva på.

Att sörja för person innebär att se till
så personen bor bra. Får den vård hon eller han
behöver och ha lämplig sysselsättning.

GMF I Södra Kalmar län

En förening för alla godemän
och förvaltare i södra Kalmar län
och Öland.
Föreningen bildades 2009.

Föreningens syfte är att öka
kunskapen via möten
och att anordna föredrag,
informations-
och diskussionsträffar.