Anslagstavla

2020-10-24
RGMF – Rapport från Ordförandekonferensen 24/10


Den nyvalda styrelsen som valdes på årsmötet 2021 har sitt första möte den 14/4.
Vi återkommer med information .

Önskar du information om e-Wärna, digital redovisning.

Du är i så fall välkommen att delta

21/4 kl. 17.00-18.30

eller

27/4 kl. 17.00-18.30

Informationen sker digitalt och du kommer få en länk tillsammans med mötesinbjudan.

Anmäl dig till overformyndarverksamheten@kalmar.se, uppge vilket datum du önskar delta.