Styrelsen 2019

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Elisabeth Sjölander, ordförande

Yvonne Johnson, ledamot, vice ordförande

Tina Olsson, ledamot, sekreterare

Inger Johansson, ledamot, kassör

Tommy Rosqvist, ledamot, ansvarig för hemsidan

Camilla Göthberg, ledamot

Östen Melkersson, suppleant

Jan-Olaw Jenssen, suppleant

Gunilla Fredriksson, suppleant