Medlemsmöten 2019

Medlemsmöte 2019

15/1 kl. 18.30 TIC-huset Överförmyndarverksamheten informerar inför årsredovisningen.

12/3 Årsmöte TIC-huset

6/5 Medlemsmöte – Förvaltningsrätten i Växjö, rådman Magnus Hansson informerar om verksamhetens arbete.

24/9 kl. 18.30 TIC-huset – Psykiatri-(LPT, LVU, LVM) föreläsare – Ulrica Rosenqvist psykiater från Kalmar. Denna aktivitet blev tyvärr inställd pga för få anmälningar.

23/10 kl. 18.30 TIC-huset – Överförmyndarverksamheten och Överförmyndarnämnden informerar och svarar på frågor.

5/12 Frivilligdagen – tid och plats meddelas senare